Stadspartij wil geen enkele vergunning tot woningonttrekking meer

Door 23 januari 2010Nieuws

 
De wethouder, die mij steeds verweet dat studenten door mij naar “het Suikerunieterrein, ver buiten de stad” zouden worden verbannen, kiest er nu voor om studenten op Zernike te huisvesten. Een oplossing, die dezelfde wethouder eerder ongewenst en zelfs gevaarlijk noemde, vanwege de kernversneller op dat terrein. Zernike ligt nota bene verder van de Grote Markt dan het Suikerunieterrein!
Het Suikerunieterrein ligt dicht bij de populaire studentenwijken Zeeheldenbuurt en Schildersbuurt. Het ligt ideaal aan het spoor en aan de buslijn naar het hoofdstation. Waarom zouden we dat niet gaan gebruiken? Iedereen die een kaart van Groningen openslaat kan dat zien.
De aangekondigde nieuwe normen voor studentenhuisvesting betekenen voor de Stadspartij, dat de voorraad starterswoningen en woningen voor grotere gezinnen worden gered. Vijf studenten betalen voor een huis in de Mercuriusstraat vijf maal driehonderd euro huur in de maand. Dat kan geen gezin opbrengen en daarom moeten we onmiddellijk stoppen met het verstrekken van de onttrekkingsvergunningen, die deze kamerverhuur mogelijk maken. Alle nieuwe studentenhuisvesting zal naar een campus moeten worden geleid om de bestaande woningvoorraad te beschermen. We moeten daarbij bedenken, dat de studenten van nu de jonge gezinnen van straks zijn. De stad ziet deze hoogopgeleide jonge mensen graag in onze stad blijven! Wanneer we geen woningen voor starters op de woningmarkt meer hebben, gaat dat niet lukken.
Plotsklaps blijkt, dat er tienduizend studenten meer in Groningen wonen dan aangenomen werd. Dit is een brevet van onvermogen voor onze wethouders. Hoe kan ze dit zijn ontgaan, terwijl er zoveel ambtenaren zijn ?
De bouw van permanente studentenhuizen in Paddepoel, aan het Reitdiep, op het Bodenterrein en aan de Eendrachtskade is nog lang niet gerealiseerd. Iedereen weet hoe lang voorbereiding, procedures en bouw in Nederland duren. De ateliers in de containerwoningen, zoals die bij de Oosterhammerikkade en aan het Damsterdiep te vinden zijn, zijn geriefelijk, populair en goedkoop. Wanneer we daarvan snel veel neerzetten, zullen de veel te hoge huren van de studentenkamers gaan zakken. Vergeet niet dat de studenten een belangrijke economische troef voor de stad zijn.
Met de huidige plannen komt het College de Stadspartij en al die Groningers die een Campus willen bouwen tegemoet, maar het is nog niet genoeg. De verkiezingen van drie maart zullen laten zien hoe de Groningers over studentenhuisvesting op een Campus op het Suikerunieterrein denken.

Leave a Reply