Stadspartij wil onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling tussen woningcorporatie RO/EZ

Door 15 januari 2010Nieuws

Straks staat de stad vol met onverkoopbare appartementen en wonen duizenden mensen in de schaduw van een flat. De rol van de Gemeente Groningen bij het bouwen van hoogbouw door een kleine groep investeerders en woningbouwcorporaties moet maar eens door een goed ingevoerde externe partij worden onderzocht. Daarbij ligt een onderzoek door het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu voor de hand.

De belangen van woningcorporatie Lefier en de gemeente Groningen liggen immers in elkaars verlengde. De Dienst RO/EZ wil in de hele stad flatgebouwen neerzetten en Lefier wil ze wel bouwen. Hoe de zakelijke en personele relaties liggen is niet duidelijk. Ook speelt hier de opstelling van de PvdA in de gemeente Groningen een bijzondere rol. Deze partij lijkt door dik en dun deze corporatie te steunen.Waarom? Naar mening van de Stadspartij moeten deze onduidelijke wederzijdse verhoudingen en belangen nader worden onderzocht en blootgelegd. Overal in de stad Groningen worden burgers slachtoffer van deze ogenschijnlijke belangenverstrengeling. De geciteerde uitspraak van wethouder Frank de Vries in het Dagblad van het Noorden van 9 januari j.l. is opmerkelijk. Hij zou in dat gesprek gezegd hebben…”dat hij vindt dat op ‘stedenbouwkundige gronden’ een hoge flat op de hoek van de Siersteenlaan met de Kwartsstraat noodzakelijk is”. De Stadspartij vraagt zich af, wat de vage term ‘stedenbouwkundige gronden’ inhoudt. Wat is in dit geval noodzakelijk? Zijn hier geheime deals gemaakt? En waar zijn de normale menselijke afwegingen? De betrokken burgers voelen zich misleid. Zij willen gewoon licht en lucht rond hun huis houden.

De woningmarkt vraagt om eensgezinswoningen. Dat is het College van B&W bekend, maar de Gemeente Groningen drukt sinds jaar en dag desondanks steeds weer nieuwe plannen voor hoogbouw door.

Aan deze onmenselijke toestand, waarbij winst zwaarder lijkt te tellen dan woongenot, moet een eind worden gemaakt.

 

Robert Prummel


 

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu,

Meldpunt Integriteit Woningcorporaties,

Postbus 16191 ipc 525,

2500 BD Den Haag.

Groningen, 12 januari 2010

Onderwerp: onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling tussen woningcorporatie Lefier in Groningen en de Dienst RO/EZ van de gemeente Groningen.

L.S

De belangen van woningcorporatie Lefier en de gemeente Groningen liggen in elkaars verlengde. Het beeld ontstaat, dat de Dienst RO/EZ volgens het compacte-stad-model in de hele stad hoogbouw wil neerzetten en Lefier die flats wel wil bouwen. Hoe de zakelijke en personele relaties liggen is niet duidelijk. Ook speelt hier de opstelling van de PvdA in de gemeente Groningen een bijzondere rol. Deze partij lijkt door dik en dun deze corporatie te steunen.Waarom?  Naar mening van de Stadspartij Groningen moeten deze onduidelijke wederzijdse verhoudingen en belangen nader worden onderzocht en blootgelegd. Overal in de stad Groningen worden burgers slachtoffer van deze ogenschijnlijke belangenverstrengeling. De geciteerde uitspraak van wethouder Frank de Vries in het Dagblad van het Noorden van 9 januari j.l. is opmerkelijk. Hij zou in een gesprek gezegd hebben…”dat hij vindt dat op ‘stedenbouwkundige gronden’ een hoge flat op de hoek van de Siersteenlaan met de Kwartsstraat noodzakelijk is”. De Stadspartij vraagt zich af, wat de vage term ‘stedenbouwkundige gronden’ inhoudt. Wat is in dit geval noodzakelijk? Zijn hier geheime deals gemaakt? En waar zijn de normale menselijke afwegingen? De betrokken burgers voelen zich misleid. Zij willen gewoon licht en lucht rond hun huis houden.

Als bijlagen voegt de Stadspartij de navolgende krantenberichten bij:
Dagblad van het Noorden 8 november 2009, Lefier weet mensen op de kast te jagen;
Dagblad van het Noorden 5 december 2009, Kopers voelen zich misleid door Lefier;
Dagblad van het Noorden 10 december 2009, Wethouder moet Lefier aanspreken;
Dagblad van het Noorden 14 december 2009, Lefier ligt steeds vaker onder vuur, ook kopers Kwartstraat dreigen met rechtszaak, schimmige posten voor groen en Internet;
Dagblad van het Noorden 5 januari 2010, Harde aanval op PvdA en Lefier;
Dagblad van het Noorden 7 januari 2010, Rechter: Mediator in renovatierel Lefier;
Dagblad van het Noorden 9 januari 2010, Kwartsstraat kan lager flat vergeten.

Met vriendelijke groet,
Namen de fractie van de Stadspartij Groningen,

R.P. Prummel.
Afschrift:
Pers, Gemeenteraadsfracties gemeente Groningen

Leave a Reply