De thuishulp in Groningen is niet zo beroerd maar kan nog beter

Door 18 februari 2017Nieuws

Aanleiding voor het debat in de raad over de thuishulp was de slechte situatie in Utrecht. Daar werden de meeste cliënten per telefoon benaderd. Dat gold als een keukentafelgesprek. Je maakt niemand wijs dat je zo goed kunt beoordelen wat mensen nodig hebben. In Groningen kregen de meeste cliënten een gesprek van een half uur tot drie kwartier. Dat is beter.

Door de bezuinigingen van het Rijk  is er minder geld beschikbaar. Per week is ook een half uur op de hulp beknibbeld. De eigen bijdrage ging omhoog, ook voor minima. Zij betalen dit jaar 1,20 euro per uur. Was 1,00 euro. Moet de SP daar nou zo’n ophef over maken?

Het is natuurlijk zuur voor mensen die in de thuiszorg werken dat hun werkgever minder uren van de gemeente krijgt. Terecht dat de FNV daar aandacht voor vraagt. Gelukkig hebben veel mensen meer uren gekregen nadat ze bezwaar maakten. De Stadspartij bekijkt de reactie van de gemeente op alle bezwaarschriften.

Wij vinden wel dat FNV zich ook tot de werkgevers moet richten om meer uren voor de werknemers en daarmee voor de cliӫnten te krijgen.

Rechtszekerheid, dat vindt de Stadspartij belangrijk. Krijgen mensen waar ze op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning recht op hebben? Het draait om hulp voor wie zichzelf niet kan redden.

Vier van de vijf cliënten weet niet dat zij zich mogen laten helpen bij hun aanvraag voor hulp door een onafhankelijke deskundige. En dat de gemeente dit betaalt.

Mantelzorg mag nooit een knellende verplichting zijn voor mantelzorgers. Dat staat voor de Stadspartij voorop. Mantelzorgers in Beijum en het Oosterpark lopen met de tong op de schoenen. Het werk is heel zwaar. De wethouder ziet dit probleem niet. De communicatie daarover moet echt duidelijker. Ook op dit gebied is er voor de Stadspartij nog veel werk aan de winkel