‘Toets of beleid haalbaar is voor burger’

Door 27 juni 2018Nieuws

Als iemand iets weet, handelt die persoon daar dan altijd naar? Dat is niet altijd het geval, ontdekte de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid WRR. De overheid en uitkeringsinstanties moeten hier rekening mee houden, vindt Jochem Atema, woordvoerder van Stad en Ommeland in de raadscommissie onderwijs en welzijn. Nu doen ze dat niet.
Hij overhandigde de wethouder het advies van de WRR. De wethouder kijkt of de gemeente de ‘doenvermogentoets’ in Groningen kan invoeren. Toets daarbij niet alleen of een beleid uitvoerbaar is voor een overheidsorgaan of voor een uitkeringsinstantie, maar controleer ook of het doenbaar (= uitvoerbaar) is voor cliënt of burger. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van cliëntenpanels.
Of kennis leidt tot daden hangt af van hoe positief of negatief iemand in het leven staat. Denk daarbij aan zelfcontrole, temperament en overtuiging. Het begrip denkvermogen is bekend. Het gaat er hierbij om hoe je door goed na te denken tot goede oplossingen komt. De WRR introduceert naast het denkvermogen, de term ‘doenvermogen’; het kunnen omgaan met verleiding en tegenslag. Afkomst en opleiding blijken hoegenaamd geen invloed op dit vermogen te hebben. Een kwart van de zogenaamde ‘hoogopgeleiden’ heeft blijkbaar wel een goed denkvermogen maar een gebrekkig doenvermogen.

Laat een reactie achter