Tram gegrond op drijfzand

Door 4 januari 2010Nieuws

De Stadspartij is van mening, dat de gemeenteraad een contra expertise moet laten doen op alle onderliggende modellen, basisgegevens, prognoses etc.van de tramplannen. Dit om er zeker van te zijn, dat de uitgangspunten, die op dit moment gelden echt wel kloppen en reëel zijn. We hebben niets aan prachtige rapporten, folders en voornemens vanaf 1990, wanneer de basisgegevens en gehanteerde prognoses niet meer sporen met de huidige werkelijkheid. Dan vindt besluitvorming op drijfzand plaats. Wat er in de modellen gestopt wordt komt er immers uit. Maar wat wordt er nu werkelijk in de modellen gestopt en kloppen die invoergegevens voor 2010 en verder nog wel? En hoe zeker is de toekomst van de OV jaarkaart?

 
De Stadspartij heeft vragen gesteld over de input in de prognosemodellen en de datering daarvan. Daarnaast wijst de Stadspartij op de heroverwegingswerkgroepen, die het Kabinet heeft ingesteld. De uitkomsten daarvan kunnen grote financiële gevolgen hebben voor de stad.

Leave a Reply