Veiligheid moet voorop in A-Kwartier

Door 26 januari 2015Nieuws
akwartierVoor de Stadspartij is het van belang dat de veiligheid en het gevoel van veiligheid van al onze Stadjers wordt gegarandeerd. Daarbij is het voor ons van belang dat de burgemeester beschikking heeft over alle middelen die de minister hem ter beschikking stelt. De reeks incidenten welke, opnieuw, in het A-Kwartier de kop op steken bevestigen dit belang.
De Stadspartij wil niet dat, wij, hier, vooraf discussies voeren over of, hoe en waar de burgemeester middelen, die wij wettelijk tot zijn beschikken kunnen stellen, in zou mogen zetten. Hierdoor krijgt de burgemeester niet de mogelijkheid om adequaat in te kunnen spelen op veiligheidsproblemen en de verstoring van de openbare orde en bescherming van onze inwoners.
Wat ons betreft legt de burgemeester, achteraf, verantwoordelijkheid af waarom hij bepaalde instrumenten heeft ingezet. De raad moet niet op de stoel van politie en justitie gaan zitten. Wij moeten de veiligheid van onze inwoners kunnen garanderen en zeker nu, nu in het A-Kwartier de bewoners hier, bijna ten einde raad, om vragen.
Gelukkig gaat burgemeester den Oudsten daadkrachtig te werk en komen de camera’s, in elk geval voor drie maanden, terug.
Amrut Sijbolts.