Verklaring van de lijsttrekker tijdens de raad van 27 maart

Door 28 maart 2014Nieuws

01AmrutSijboltsAllereerst een welkom en felicitaties aan alle nieuwe en herkozen raadsleden.
Wanneer ik zeg dat de verkiezingsuitslag van afgelopen maart historisch was dan overdrijf ik niet. De komende jaren zullen niet makkelijk worden. We zullen ons als nieuwe raad volledig op de decentralisaties moeten storten en dat wordt nog een zware klus. Zeker met de rijksbezuinigingen en de eigen bezuinigingen zal dat niet makkelijk worden. Voor de Stadspartij staat voorop dat we een sociale stad kunnen blijven waarbij niemand aan de kant komt te staan en mensen die dat nodig hebben een extra steuntje in de rug krijgen. Ook het contact met de ommelanden is belangrijk, misschien wel belangrijker dan ooit. Het past dan ook om een open houding aan te nemen en geen arrogante.

Daarnaast hebben wij zorgen over de tweedeling die aan het ontstaan is in de Nederlandse samenleving, waarbij bevolkingsgroepen tegen elkaar op gezet worden. Daar kan en mag in Groningen geen ruimte voor zijn en wij zullen er alles aan doen, samen met u, om dit in de Groningse samenleving te voorkomen. Wat dat betreft mogen we trots zijn dat in de huidige gemeenteraad van Groningen geen ruimte is voor dit geluid.

De Stadspartij zal zich de komen de jaren constructief op stellen maar blijft scherp. Wij zullen scherp letten op de gemeente financiën en de relatie tussen Stadjer en lokale overheid. Niet allen voor, maar vooral met de stad moet deze gemeente te werk gaan. Minder bureaucratie en minder betutteling. En boven al, een sociale stad.

D66 heeft aangekondigd te willen hervormen, in principe delen wij dit standpunt maar wij zullen er scherp op zijn er niet wordt hervormd om het hervormen. Wat de Stadspartij betreft betekend hervormen een eind aan eventueel toekomstige prestige projecten, voor wie het nog niet duidelijk is, daarvoor bent u bij de Stadspartij aan het verkeerde adres. Er moet een stadsbestuur en een gemeente komen dat meer en beter luistert naar wat de stad nodig heeft.

Tot slot wens ik u allen veel wijsheid voor de komende 4 jaar.