Verslechtering openbaar vervoer de Hunze en zuidelijke stadswijken?

Door 9 april 2014Nieuws

Op 5 januari is de nieuwe dienstregeling ingegaan. Er zijn robuuste lijnen, de Q link, die het zeer goed doen volgens een eerste evaluatie. Wij zijn er als voorvechters van goed OV dan ook erg blij mee, hoewel wij het betreuren dat de bushaltes in de Oosterstraat en Gelkingestraat zijn opgeheven.

Deze robuuste lijnen mogen wat ons betreft niet ten koste gaan van de ‘dunnere’ lijnen, het fijnmazige openbaarvervoer net dat het openbaar vervoer in vele wijken verzorgt en die van essentieel belang zijn voor de leefbaarheid van die wijken.

De Stadspartij maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van een aantal wijken die sinds de invoering van de nieuwe dienstregeling slechter is geworden. Met name zijn dit: de Hunze en het Hoornsemeer.

We zijn van mening dat een directe verbinding tussen de buitenwijken en de Grote Markt onmisbaar is; dat hoort bij een goed Openbaar Vervoer.

 

  1. A.   In de Hunze wordt de nieuwe dienstregeling als een verslechtering ervaren; vooral de aansluiting op bus 65 vanuit de stad, Met name ‘s avonds. Voordat de nieuwe dienstregeling in januari inging, bleef bus 65 wachten op bus 6 vanuit de stad maar nu vertrekt bus 65 een minuut voordat bus 4 (vervanger van lijn 6) aankomt. Als men dan een vroegere bus 4 neemt, moet men weer wachten op een verlaten Kardinge, wat als vervelend wordt ervaren.  Een verbinding over de nieuwe Noordzeebrug zou een verbetering zijn. Bus 61 reed daar wel over heen en die komt ook weer terug maar die gaat niet zo vaak rijden. In de jaren negentig reed lijn 2 daar en die zou men graag terug willen. Lijn 2 reed toen een paar keer per uur over de Noordzeebrug naar de Hunze en keerde bij Kardinge weer om.
  2. B.     Lijn 6 rijdt sinds de nieuwe dienstregeling alleen nog maar van het Hoornsemeer naar het Zuiderdiep en niet meer naar de Grote Markt. Veel ouderen in de zuidelijke stadswijken en hebben hier moeite mee. Corpus den Hoorn, Hoornse Meer en Hoornse Park zijn wijken waar relatief veel ouderen wonen die op het station of het Zuiderdiep zouden moeten overstappen om per bus op de Grote Markt te komen. Dat is voor hen een belemmering: het kunnen beschikken over een zitplaats is voor oudere mensen erg belangrijk. Een extra overstap vermindert die kans.

 

We hebben de volgende vragen:

  1. 1.    Is het college met ons van mening dat het openbaar vervoer, naast het bedienen van de regio, ook van eminent belang is voor de bewoners van de stadwijken in onze stad en dat de bereikbaarheid van haltes en redelijke reistijden een essentieel onderdeel zouden moeten vormen van goed en betrouwbaar openbaar vervoer?
  2. 2.    Herkent het college zich in de hierboven geschetste verslechtering van het openbaar vervoer in de Hunze en de zuidelijke stadswijken? Zo ja, wat gaat het college daaraan doen? Zo, nee waarom niet?
  3. 3.    Is het college bereid lijn 61 en lijn 2 vaker te laten rijden en ook de route over de Noordzeebrug te herstellen? Zo ja, wanneer kan de nieuwe regeling worden ingevoerd? Zo nee, waarom niet?

 

namens de fractie van de Stadspartij

 

Hoogachtend,

 

Anna Riemersma