Vertrek Marjet Woldhuis

Door 8 maart 2016Nieuws

De fractie en het bestuur van de Stadspartij zijn onaangenaam verrast door het plotselinge vertrek van Marjet Woldhuis als raadslid van de Stadspartij.
Bestuur en fractie herkennen zich nadrukkelijk niet in het door haar geschetste beeld in de media en betreuren het dat Marjet haar zetel niet teruggeeft aan de partij.
De Stadspartij blijft zich inzetten voor stad en stadjers, waaronder: leefbaarheid in de wijken, zorg, druk op wijken door studentenhuisvesting, openbaar vervoer, veiligheid en een goed ondernemersklimaat.

Amrut Sijbolts,
Fractievoorzitter Stadspartij,

Jan Boonstra,
Voorzitter Stadspartij