Voorjaarsbrief van goochelaar Ton Schroor (weblog Robert Prummel)

Door 24 mei 2013Nieuws

 Ton-Schroor

Beste lezers, fijn u hier weer aan te treffen! Na een langdurige belegering door trojaanse paarden en andere digitale virussen die in meer dan 10 000 verschillende mails aan mijn weblog werden verstuurd was ik weer “online”. Toen maakte een virus met de naam “Blackhole” de toegang onmogelijk….  

Bij dezen een eerste reactie op de voorjaarsbrief van het College van B&W. In een voorjaarsbrief kondigt het College aan wat voor begroting ze van plan is te fabriceren. Dat het wat dat betreft spannend zou worden wist iedereen… Het financieel resultaat van de Gemeente Groningen valt bar tegen. Hoewel de stad redelijk gezond en welvarend is moet de overheid de broekriem aansnoeren. Dat is jammer, eigenlijk zouden we de conjunctuur moeten versterken! Dat zit er niet in. We komen niet verder dan een pas op de plaats waar het de risico’s betreft. Maar het College heeft een quote van 0,8 toch steeds als essentieel gezien? Nu laat men de eis die steeds aan het risicomanagement werd gesteld vallen. De belastingdruk blijft, met enig gegoochel, gelijk. De goocheltruc is deze; we geven iets minder uit aan de afvalophaal en de riolen en verhogen de OZB.

De clou is dat het geld dat met de afvalstoffenheffing wordt geïnd uitsluitend aan riool en vuilnis mag worden besteed. De OZB mogen we “vrij” uitgeven. Zo geeft Ton Schroor zich ietsje meer ruimte. Maar het is een slim verborgen lastenVERHOGING!

De afvalstoffenheffing zal op termijn steeds voldoende moeten zijn om de kosten van de voor hygiëne van iedere moderne stad essentiële voorzieningen te dekken. Ook in de toekomst zal er voor onderhoud en vernieuwing veel geld nodig zijn. Die afvalstoffenheffing zal in een volgend jaar dus weer stijgen. Op dat moment zijn de lasten voor burgers en bedrijven dus wéér hoger. En ze zijn al zo hoog…. Voor de Stadspartij tè hoog. Dat vonden ook VVD en CDA, tòch tekenen zij voor deze lastenverhoging. Hun kiezers zullen teleurgesteld zijn.

Aan het verlagen van de heffing en het gelijktijdig verhogen van de OZB zit nòg een vreemde consequentie. Omdat de helft van de stad huurt wordt de belastingvoet steeds ongelijker. De huurders betalen geen OZB. De OZB die we willen innen komt voor de helft voor rekening van de woningbouwcorporaties… Dat heet in stadhuisjargon “even pinnen bij Nijestee”. Omdat de corporaties het toch al moeilijk hebben en door het Rijk worden adergelaten zullen minder onderhoud of minder nieuwbouw het gevolg van deze ondoordachte lastenverhoging zijn.

Verder schrok ik van de aangekondigde bezuinigingen op beheer en onderhoud, bereikbaarheid, economische ontwikkeling, sport en cultuur. Als ik het goed begrijp gaat dat in een aantal gevallen met de kaasschaaf. Verkeerde keuzes. Bezuinigen op al die kantoten waar de nota’s worden geschreven waarmee wij in de Raad zo worden overvoerd is uitstekend. Maar bezuinig niet op de uitvoerende banen! Juist voor de mensen in die functies is er weinig alternatief werk. Meer mannen met vegers, meer bloemen, het op peil houden van investeringen, de vooral in een crisis belangrijke zorg voor sport en cultuur, daar staat de Stadspartij voor.

Het College schrijft als verdediging “Groningen is een stad met veel veerkracht” en noemt onze stad “Een stad met creatieve en energieke ondernemers.” Wanneer ik hoor moeilijk veel mensen het iedere maand hebben om de eindjes bij elkaar te knopen en zie hoeveel winkels leegstaan in ooit bloeiende winkelstraten vraag ik me af of ons College die veerkracht niet overschat. Ik ben bang dat de rek er bij velen al uit is… In ons veel te grote ambtenarenapparaat zal fors bezuinigd moeten worden. In de eerste plaats op de niet uitvoerende taken. Met name het grote kantoor van RO/EZ is ons een doorn in het oog.