Vragen damwanden Groninger Forum

Door 7 januari 2013 Nieuws

De Fractie van de Stadspartij is ter ore gekomen dat, bij het aanleggen van de parkeergarage, onder wat een “Groninger Forum” moet worden, nu reeds problemen zijn opgetreden. De gekozen wijze van het aanleggen van de parkeergarage wordt als riskant beschreven en – wat erger is- de eerste aangelegde wanden rond de garage schijnen te wijken. Dat levert gevaar voor Martinikerk en Provinciehuis. Dat laatste baart gezien de slechte verhoudingen tussen de stad en de gedeputeerden zorgen, brengen we nu hun werkkamers tot instorten? Verdere, vaak historisch gebouwen en bloeiende bedrijven rond het Forum , aan Sint-Jans Straat en Poelestraat kunnen gaan verzakken.

De ervaring bij het aanleggen van andere garages leert dat verzakkingen hoge kosten met zich meebrengen. Een mogelijke vertraging van de bouw van de garage kan ook hoge kosten met zich brengen. Bij het verdelen van het risico tussen bouwer en opdrachtgever kan een meningsverschil ontstaan, dat hebben we bij de Damsterdiepgarage meegemaakt. Het kostte ons als Gemeente miljoenen…

Wij stellen daarom de volgende schriftelijke vragen:

  1. Klopt het dat er problemen zijn bij de aanleg van de parkeergarage onder het Forum?
  2. Zijn deze problemen bij de Gemeente Groningen bekend en zo ja, sinds wanneer zijn deze problemen bij de Gemeente bekend?
  3. Zo ja, Wanneer werd het College daarin gekend?
  4. Zo ja, Welke maatregelen heeft het College genomen?
  5. Zo ja, Wat is de aard van de problemen?
  6. Wil het College toezeggen dat tegenvallers bij de bouw van garage en Forum snel aan de Raad worden gemeld?
  7. Kan het College ons mededelen of de Gemeente Groningen het risico loopt te moeten betalen voor verzakkingen van omringende gebouwen?

Met vriendelijke groet,

Robert Prummel
Gerard Offerman