Vragen geplaatste snelheidsdisplay Helperzoom

Door 20 mei 2011Nieuws

foto: Gemeente Groningen

Op 24 februari 2010 heb ik (Jacob Bolhuis, red.) een initiatiefvoorstel ingediend voor een proef met snelheidsdisplays in onze Stad. Ik stelde voor een aantal displays aan te schaffen en deze te introduceren in 30 km/h gebieden, temeer omdat in meerdere steden in Nederland, Delft, Den Haag, Beverwijk, Zaandam, etc. het plaatsen van snelheidsdisplays zeer succesvol was gebleken met dit relatief gezien, goedkoop apparaat.

Het college deelde de zorgen van de Stadspartij over het vaak overtreden van de toegestane snelheid in de 30 km/h gebieden, maar kwam tot de conclusie een voorstel te doen, de snelheidsdisplay voor een pilot te doen plaatsen op een 50 km/h. In dit geval op de Helperzoom. De Stadspartij en ook de raad is met dit voorstel akkoord gegaan.

Het college kwam met het volgende:

  1. Eenmalige aanschaf snelheidsdisplay ca. euro 3600,00(ex. BTW)
  2. Naast deze eenmalige investeringskosten zijn er structurele kosten voor beheer en onderhoud, herstel bij schade en vervanging na diefstal. Daarnaast de kosten van regelmatigwisselen van locatie, ontmantelen en opnieuw opzetten.

Met name het laatste aspect, het regelmatig verplaatsen van een display, om de twee tot drie maanden, blijkt uit onderzoek essentieel. Dit om een optimaal effect te halen. Na enige tijd treedt namelijk een soort van gewenning op en zal het effect en de reactie op de display afnemen.

Tijdens de cie. B&V van 13 april j.l. vroeg collega Prummel de wethouder, wanneer de snelheidsdisplay eens zou worden verplaatst. Het antwoord van de wethouder kwam er in het kort op neer, dat er van verplaatsing geen sprake was. Dit druist naar mijn mening in tegen de gemaakte afspraken en tegen een goede uitkomst van metingen en resultaten van de pilot met de snelheidsdisplay.

Daarom heeft de Stadspartij de volgende vragen aan het college:

  1. Bent u het met mij eens, dat het om tot een goed einduitkomst van de pilot met de snelheidsdisplay te komen, deze om de twee tot drie maanden een andere locatie had moeten krijgen? (Dit wordt/is ook aanbevolen) Zo nee, waarom niet?
  2. Bent u het met mij eens dat het ook de afspraak is geweest de snelheidsdisplay eerst te plaatsen aan de Helperzoom en daarna op andere locaties nog een test(en) te doen?
  3. Uit onderzoek komt naar voren dat er na verloop van tijd gewenning optreedt en zal het effect en de reactie op de display afnemen. Doordat deze display, ondanks de toezegging, niet verplaatst is zal dit zijn weerslag hebben op de meeteffecten. Bent u het met mij eens dat op deze wijze de pilot zijn doel voorbij schiet? Zo nee, waarom niet?

Namens de Stadspartij,

Jacob Bolhuis.