Vragen over de gebrekkige informatievoorziening voor bussen op het Hoofdstation

Door 25 november 2014Nieuws

Geacht college,

Het is voor reizigers (vooral degenen die hier niet bekend zijn) die aankomen in Groningen op dit moment bijna niet te doen om de juiste bus snel te vinden.

Er staan wel informatieborden, drie stuks zelfs, maar die zijn zodanig geplaatst dat ze absoluut niet opvallen.

Het eerste bord, schuin tegenover de Werkmanbrug, staat bij de haltes C en D waarvoor je eerst al een behoorlijke voettocht vanuit het station moet maken, en geeft aan de straatkant een plattegrond met de bus perrons. Maar helaas is die in spiegelbeeld erin geplakt. De pijl naar de Emmabrug staat precies de verkeerde kant op, de pijl naar de Herebrug dus evenzo. De achterkant gericht naar de bussen, is gewoon leeg en biedt een gore aanblik.

Het bord voor de muur aan de zijkant van de bewaakte fietsenstalling van NS is ook een muurbloempje: niemand kijkt erop, want ook aan dit bord loop je zo voorbij. Ook hierin is het overzicht van de busperrons er verkeerd in geplakt, dus twee pijlen precies naar de verkeerde richting. De andere kant van het bord geeft wel een stadsplattegrond met de buslijnen, maar zoals gezegd, het bord valt niet op. Deze twee borden zien er heel vervuild uit. Het derde bord is geplaatst bij perron 1 van het treinstation, dus zo ver mogelijk van het busstation.

Het is een NS bord leerden wij, maar daarom hoeft het nog niet op de verkeerde plek te staan.

Helaas zijn de lijnen hierop ook nog niet aan de in december 2013 ingegane nieuwe lijnen aangepast.

De plaatsing van alle drie borden schiet volkomen het doel voorbij, want de meeste mensen die verder met de bus moeten, lopen door de passage waar de Julia is gevestigd en gaan niet allerlei omwegen maken om de informatie in een uithoek te vinden.

We hebben de volgende vragen:

Bent u het met ons eens dat het Hoofdstation en busstation een vlotte overstapmachine moeten vormen en dat de informatie voor de duizenden reizigers per dag optimaal moet zijn?

Zo ja, waarom heeft u tot nu toe deze taak schromelijk verwaarloosd?

Er is door u toegezegd dat er op termijn een groot DRIS paneel wordt geplaatst, waarvan we graag willen dat het zodanig wordt geplaatst dat het in de logische looprichting staat. Tot die tijd willen we graag dat de bestaande informatieborden op een logischer plek worden gezet en de panelen van de juiste informatie worden voorzien.

Bent u bereid dat te doen?

Zo nee, waarom niet?

Hoogachtend,

Anna Riemersma

Fractie Stadspartij

Laat een reactie achter