Vragen over de schade van burgers tijdens de jaarwisseling

Door 9 april 2018Nieuws

De afgelopen jaarwisseling ligt alweer even achter ons, maar onlangs zijn de feiten op tafel gekomen. De stad heeft feest gevierd zoals het hoort en het college is opgetogen dat er dit jaar ‘slechts’ 17.000 euro schade is berokkend aan gemeentelijke eigendommen.

Maar er zijn toch ook 140 incidenten gemeld door burgers. Navraag in de gemeenteraad hierover leverde nog niets op. Reden waarom Stad en Ommeland schriftelijke vragen stelt aan het college van b. en w.

Omdat Stad en Ommeland vindt dat de overheid de burgers dient te beschermen tegen geweld en schade wil zij weten wat de aard is van de gemelde incidenten. Te denken valt aan schade aan lijf, huis, schuren en auto’s. Ook wil de fractie Stad en Ommeland graag weten hoe een en ander is afgewikkeld. Het wachten is nu op antwoorden van burgemeester en wethouders.