vragen over de tarieven van de ov chipkaart

Door 7 april 2011Nieuws

foto: weblogs.nrc.n

Op 16 maart 2011 is ook in Groningen, Drenthe en de gemeente Groningen de ov-chipkaart ingevoerd als betaalmiddel voor alle o.v. soorten. De invoering ging gepaard met uitgebreid voorlichtingsmateriaal hoe men de kaart kan aanschaffen, en gebruiken. “Verder verandert er niets”, staat er in te lezen. De kosten voor de reiziger blijven gelijk, zou je mogen concluderen.

Uit een onderzoek van het dagblad van het Noorden blijkt dat er kleine en grote prijsstijgingen op de bestaande trajecten optreden door het gebruik van de ov-chipkaart, oplopend tot maar liefst een stijging met 30%. Zelfs de reiskosten in de ‘drie strippen’ wijken, waarvoor je een voordeel zou mogen verwachten met de invoering van de ov chipkaart, omdat de afstanden nu eerlijk worden gemeten, gaan omhoog. Voor Beijum- Grote Markt bijvoorbeeld is dit in vergelijking met het eurokaartje een verhoging met 16%.

Navraag bij het ovbedrijf leert ons dat het onderzoek van het dagblad juist is.

De reden voor de verhoging van de reiskosten ligt in de afspraak van de regionale vervoersbedrijven dat de invoering van de ov chipkaart als resultaat moet hebben dat de opbrengst hetzelfde moet zijn als met het strippenkaartsysteem.

Mensen die incidenteel met de bus gaan en een los kaartje bij de buschauffeur plachten te kopen, zijn in het ov chipkaart systeem goedkoper uit. De trouwe reizigers die hun strippenkaart in de voorverkoop kochten zijn een stuk duurder uit,

Het komt neer op een groet tariefsverhoging waarvan het de vraag is of dat wel kan.

Eens per jaar in januari worden de ov. tarieven vastgesteld, een tussentijdse verkapte tariefverhoging lijkt ons niet te stroken met de regelgeving daaromtrent.

Daarom hebben we de volgende vragen:

1. Bent u met ons van mening dat het o.v. betaalbaar moet blijven voor de grote groepen die er ook nu gebruik van  maken

2. Vindt u het belangrijker nieuwe groepen reizigers aan te trekken om ze de auto uit te lokken, dan de trouwe ov reizigers goed te blijven bedienen?

3. Is de tussentijdse niet geringe tariefaanpassing wettelijk geoorloofd?

4. Is de besparing van tijd van buschauffeurs meegerekend in de tarieven vaststelling? zo ja hoe? zo nee, waarom niet?

Hoogachtend,

Namens de fractie van de Stadspartij,

Anna M.J. Riemersma

c.c.  Pers en media