vragen over kastanjes aan de singels

Door 18 mei 2011Nieuws

 

Geacht  college,

Vorig jaar is een inwoner van Groningen vanwege een vallende tak uit een kastanjeboom omgekomen. Wethouder Visscher is door dit tragische ongeluk onderzoek gaan doen naar de boomveiligheidssituatie op de singels. Terecht, want veiligheid staat boven alles. Met als uitgangspunt ‘veiligheid’ is er door twee bureaus onderzoek verricht. Veel kastanjes blijken een kastanjeziekte te hebben.  Over het feit, dat gevaarlijke bomen moeten worden gekapt, lijken de meeste partijen het wel eens te zijn.

Er vallen in dit proces echter een aantal zaken op. Allereerst is er onderzoek gedaan, waar de bewoners niets vanaf wisten. Zij werden niet betrokken of geïnformeerd en nu liggen er plotsklaps twee rapporten. De presentatie van de rapporten is politiek bestuurlijk onhandig te noemen. De bewoners voelen zich overvallen en dit is niet de eerste keer dat zich ergens bewoners overrompeld voelen. Ondanks alle cultuur veranderingsprocessen in de ambtelijke organisatie, lijkt dit een structureel probleem in onze stad te zijn.

Het is algemeen bekend, dat er in vele jaren nooit een boom is omgewaaid op de singels. De bomen staan allemaal in elkaars luwte. Is de toegepaste onderzoeksmethode op deze plaats wel de juiste aanpak voor het mogelijke probleem? De (lier) trekroef is bij vele deskundigen omstreden. Wordt hier niet met een kanon op een mug geschoten?

Wanneer zich problemen met mogelijk vallende takken voordoen, is het op zijn zachts gezegd merkwaardig dat, er onderzocht wordt of complete bomen zullen omvallen bij windkracht 12+. Er kan bij een windkracht 12 of zelfs minder geen enkele garantie worden gegeven, wat er in een omgeving met de bomen gebeurt. Dat kan nergens in de stad en ook niet aan de singels! De Stadspartij wijst bij dit soort windkrachten overigens op andere rondvliegende objecten, zoals dakpannen en reclameborden.

Daarom stelt de Stadspartij de volgende vragen aan het college van BenW:

1.     Is het rigoureus kappen van heel veel bomen wel de juiste oplossing voor de zieke bomen en wat betekent dit voor de veiligheid van de Stadjers?
2.     Zijn er andere oplossingen denkbaar?
3.     Waarom is bij deze (externe) onderzoeken op deze wijze te werk gegaan? Hier zat de gemeente toch als opdrachtgever bij?
4.     Welke uitgangspunten zijn bij het onderzoek gehanteerd en waar komen deze vandaan? (De Stadspartij bedoelt  hier de gedane trekproeven en de
daaruit getrokken conclusies).
5.     Wat zijn de ervaringen elders? Bekend is, dat o.a. de gemeente Den Haag en plaatsen als Zeist en Zwolle heel veel paardenkastanjes hebben. Ook
daar heeft de kastanjeziekte gewoed. Hoe is het probleem met de ziekte in die plaatsen aangepakt en opgelost?
6.     Ook zijn er rond het Willemspark in Den Haag veel paardenkastanjes als monument bestempeld. Wat betekent dit juridisch?
7.     Hoe zit het met buitenlandse ervaringen?
8.     Hoeveel kastanjes staan er in Groningen?
9.     Hoe is het daarmee gesteld?
10.   Zijn er nog meer en andere soorten gevaarlijke dan wel zieke bomen in de stad, die takken kunnen laten vallen?
11.   Waarom wordt er alleen naar de Singels gekeken?

Hoogachtend,

Namens de fractie van de Stadspartij

Jacob Bolhuis
Gerard Offerman

c.c. Pers