Vragen over sportaccommodaties na noodkreet basketbalclubs

Door 13 juni 2018Nieuws

Stad en Ommeland heeft schriftelijke vragen gesteld over het gebrek aan trainingsruimte voor basketbalclubs BVG en Scylla uit Groningen. De twee clubs, met samen 600 leden, raken op 1 januari hun belangrijkste trainingsruimte, sporthal Corpushuis, kwijt. Deze hal gaat dicht. Ze luiden nu de noodklok. De clubs geven al drie jaar aan dat er een structureel tekort aan geschikte zalen is. Alle overige sportaccommodaties in Groningen zijn vol of niet geschikt voor basketbal.
Wat de fractie van Stad en Ommeland vooral vreemd vindt, is dat het college in de discussie rondom Sporthal De Wijert steeds heeft aangegeven dat er voldoende sportaccommodaties beschikbaar zijn om de breedtesport te bedienen. Stad en Ommeland vraagt zich af welk belang het college aan de basketbalclubs BVG en Scylla hecht en welke oplossing het ziet?
Fractievoorzitter Amrut Sijbolts wil daarnaast weten welke andere (breedtesport)clubs in de problemen komen doordat er te weinig ruimte is in de huidige sportaccommodaties en de sportvelden. Ook wil hij weten welke ruimte er nu nog is voor de breedtesport in de in aanbouw zijnde Sporthal Europapark.
Stad en Ommeland wil daarnaast weten hoe dat de komende winter moet als de druk op op de overdekte sportaccommodaties nog groter wordt doordat buitensporten als voetbal ook binnen trainen. Tot slot vraagt fractievoorzitter Sijbolts het college het structurele tekort aan sportaccommodaties die voldoen aan de normen van verschillende sportbonden in kaart te brengen.