Vragen Regiotram vs ProRail

Door 3 november 2011Nieuws

Bij de presentatie van de voortgangsreportages op 1 november jl. bleek dat bij de HOV as Peizerweg, het gedeelte dat nog naar het station moet, de kosten en planning onder druk staan. Dit zo werd gezegd heeft te maken met extra eisen van ProRail.

Zoals bekend (discussie Herewegviaduct) is ProRail o.a. betrokken bij het pakket aan spoorse maatregelen waaronder de aanlanding van de Regiotram op het Hoofdstation, de vervanging van het Herewegviaduct en de ondertunneling van de Zuidelijke Ringweg bij de Esperantostraat.

Op basis van de voortgangsreportage van 1 november 2011 vraagt de Stadspartij zich af hoe ProRail zich opstelt t.a.v. het project Regiotram.

 

Dit roept de volgende vragen op:

  1. Stelt ProRail eisen (dan wel extra eisen) t.a.v. de Regiotram?
  2. Zo ja, welke eisen zijn dit?
  3. Kunt u relevante stukken van ProRail met betrekking tot deze eisen aan de raad overleggen?
  4. Kunt u een indicatie geven van de kosten die hier mee gemoeid zijn?

 

Met vriendelijke groet

Namens de fractie van de Stadspartij

 

Gerard Offerman

c.c. pers