Vragen Stadspartij over Zuidelijke Ringweg

Door 7 april 2013Nieuws
foto: gemeente Groningen

foto: gemeente Groningen

Geacht college,

 

Naar aanleiding van de bijeenkomsten van de bewoners in Helpman en de Wijert en de vele eerdere bijeenkomsten en gesprekken met projectgroep en anderen heeft de Stadspartij de volgende vragen:

 

 1. Waarom blijft de aansluiting van de Hereweg op de ringweg niet gehandhaafd? Het verdwijnen van de aansluiting levert meer verkeer in de wijken op. We zijn er ons van bewust dat dit mogelijk ten koste gaat van (een deel van) de deksel bij het Sterrebos.
 2. Johan Kramer, bewoner van de Herewegbuurt, heeft een alternatief bedacht, waarbij op- en afritten geheel aan de oostkant van de Hereweg liggen. Is het college bereid hier naar te kijken en het als volwaardig alternatief in de stuurgroep en projectgroep in te brengen?
 3. Waarom wordt de aansluiting van de Paterwoldseweg op ringweg niet hersteld? De verdeelfunctie van de ringweg komt daarmee nog meer tot zijn recht.
 4. Is het college het met ons eens dat (het noordelijke deel van) de Vondellaan te veel verkeer krijgt te verwerken met de aansluiting van de A28?
 5. Is het college het met ons eens dat de aansluitingen, genoemd in de punten 3 en 4 een flinke ontlasting opleveren voor de Vondellaan?
 6. Is het college het met ons eens dat de Helperzoomtunnel enkel dient om de spoorwegovergang bij de Esperantolaan te vervangen?
 7. Is het dan niet beter de tunnel los te zien van de ringweg? (ook al wordt hij uit dezelfde gelden gefinancierd als de ombouw van de ringweg.)
 8. Is het daarom niet wenselijk om de nieuwe verkeersituatie, die ontstaat door de Helperzoomtunnel, zo in te richten dat er niet meer verkeer door Helpman-oost rijdt dan nu?
 9. Is het college het met ons eens dat de Laan Corpus de Hoorn (te) veel verkeer moet verwerken wat met de nieuwe ringweg niet wordt ondervangen? Hetzelfde in iets minder mate geldt voor de Van Ketwich Verschuurlaan.
 10. Welke maatregelen heeft het college in gedachten om deze ongewenste situatie te verhelpen?
 11. In verband met de bouw zal veel verkeer ‘over de noord’ gaan cq worden gestuurd. Is het daarom niet wenselijk ook het westelijke deel van de ring voor de ombouw van de zuidelijke ringweg geheel kruisingsvrij te maken?
 12. Is het mogelijk hiervoor gelden bestemd voor de ombouw te gebruiken, nu de aanbesteding mogelijk lager uitvalt dan het beschikbare bedrag?
 13. Vanuit bewoners is altijd aangedrongen op meetpunten voor luchtkwaliteit en geluid rond het huidige Julianaplein. Het meetpunt van de RIVM bij de Europaweg wordt niet als maatgevend ervaren. Dergelijke meetpunten zijn altijd geweigerd. Is het college met ons van mening dat daardoor veel wantrouwen is ontstaan, dat gemakkelijk had kunnen worden voorkomen?
 14. Is het college met ons van mening dat dergelijke meetpunten een zogenaamde nulmeting opleveren, zodat de toekomstige situatie ermee kan worden vergeleken?
 15.  Is het college bereid te bewerkstelligen dat er alsnog (voor de ombouw begint) meetpunten worden geplaatst?

 

 

Wim Maat, namens fractie Stadspartij.