‘Vrijwilligerswerk zinvolle invulling basisbaan’

Door 1 november 2017Nieuws

Onderzoek hoe je onbetaald vrijwilligerswerk en betaald werk dichter bij elkaar kunt brengen. Dit pleidooi deed Anna Riemersma van de Stadspartij bij de behandeling van de begroting op woensdag 1 november.

Raadslid Anna Riemersma

Het college wil de basisbaan introduceren en vraagt input daarvoor uit de samenleving en de gemeenteraad
Riemersma wijst erop dat er al vele duizenden mensen actief in het vrijwilligerswerk zijn in alle geledingen van de samenleving. Bij Humanitas bijvoorbeeld werken bijna 5000 vrijwilligers. Het zijn vaak mensen zonder betaalde baan. Hun positie zou aanmerkelijk verbeteren door het werk structureel te belonen. Hiermee bereik je meteen een zinvolle invulling van de basisbaan. Deze is immers door de vrijwilligers zelf gewenst.