Wordt heel Groningen een campusterrein of alleen Zernike?

Door 4 februari 2015Nieuws

GroningenNoordOost03De Stadspartij is van mening dat het Zernike terrein zich bij uitstek leent voor grootschalige studentenhuisvesting maar ziet dit niet terug in de gezamenlijke plannen van onderwijsinstellingen en college van B&W voor het Zernike terrein. Men spreekt over kleinschalig bouwen en er is maar weinig ruimte gereserveerd voor de huisvesting van studenten. Dat moet anders.

Groningen is een studentenstad en dat moet, wat de Stadspartij betreft, vooral zo blijven. Daarom hebben wij  met vreugde kennis genomen van de plannen om het Zernike terrein te ontwikkelen tot een onderwijs- en kenniscentrum van (inter)nationale allure. Het verankert de toekomst van Groningen als studentenstad. De Stadspartij verwacht dat de ontwikkelingen ook zullen leiden tot een forse kwaliteitsimpuls van het onderwijs. Deze ontwikkelingen zijn nodig om het onderscheid te blijven maken met andere steden.

Maar dit roept bij ons ook direct zorgen op.

Groningen wordt al jarenlang geconfronteerd met veel problemen op het gebied van het huisvesten van haar studenten. De huidige regelgeving op dat gebied is niet toereikend, schiet op veel plaatsen meer dan tekort en leidt tot gespannen verhoudingen omdat de leefbaarheid in buurten en wijken door de ondergrens is gezakt. Ook wordt er aan de woonwensen van de studenten zelf te weinig gehoor gegeven. Zij vragen om kwalitatief betere huisvesting maar in plaats daarvan betalen zij zich  nu blauw aan huur voor een paar vierkante meter met gedeelde voorzieningen.

De Stadspartij is van mening dat deze problemen vragen om snelle en robuuste oplossingen, ook gezien andere maatschappelijke ontwikkelingen zoals het scheiden van wonen en zorg voor ouderen en de druk op de woning- en huurmarkt.

We moeten helaas vaststellen dat een duidelijke visie ontbreekt voor het drastisch verminderen van kamergewijze bewoning in de wijken en het herstellen van de leefbaarheid in honderden straten. Zonder die visie zouden de ontwikkelingen op het Zernike terrein wel eens gedoemd kunnen zijn te mislukken. Groningen kan alleen als studentenstad succesvol zijn als er draagvlak onder de gehele bevolking bestaat. Wat dat laatste betreft, staat het licht op oranje.

De wethouder riep eens dat de hele stad onze campus is. Wij zien dat toch echt anders en daarom hebben we de plannen voor Zernike op de agenda van de raadscommissie geplaatst. Over problemen praten wordt er genoeg gedaan, maar als het aan ons ligt komen er nu ook oplossingen. Er zijn tenslotte genoeg voorbeelden in Nederland waar grootschalige studentenhuisvesting prima voldoet, Twente bijvoorbeeld. Laat nou net onze nieuwe burgemeester Peter den Oudsten daarvandaan komen. Wat de Stadspartij betreft, een kans voor Groningen!