Zit de stad straks met een regiotram zonder regio?

Door 7 april 2011Nieuws

Deze vraag lijkt gewettigd nu het nieuwe provinciebestuur heeft besloten in deze collegeperiode nog geen besluit te nemen over het al dan niet doortrekken van de tramlijnen naar de regio. De stad is immers een aanbestedingsprocedure gestart voor een regiotram met alle bijbehorende criteria en eisen.

Deze nieuwe politieke realiteit dwingt, in de ogen van de Stadspartij, de gemeenteraad van Groningen opnieuw te bezien of de ingeslagen weg wel de juiste is. De gemeenteraad is in meerderheid akkoord gegaan met de aanbesteding van een regiotram maar nu de provincie zo duidelijk aan de noodrem hangt zou de stad haar positie ook opnieuw moeten bezien. Het gaat hier immers om een zeer kostbaar en ingrijpend infrastructureel project waarbij het nogal uitmaakt of je een stadstram of een regiotram wilt aanleggen. Het mag duidelijk zijn dat, als het slechts om de vervoersproblemen van de stad gaat, er wellicht betere en goedkopere alternatieven voorhanden zijn dan de aanleg van een tram. De Stadspartij heeft zich altijd al hard gemaakt ook de alternatieven goed te onderzoeken en die noodzaak lijkt ons, gezien deze ontwikkeling, alleen maar groter te zijn geworden.

Daarom wil de Stadspartij bij de volgende raadsvergadering op 27 april een debat voeren over de nu ontstane situatie. Wij kunnen ons niet voorstellen dat ook de voorstanders van het project regiotram klakkeloos aan deze nieuwe situatie voorbij willen gaan want wat hebben we aan een regiotram zonder regio?