Zorg bij de gemeente: Vernieuwing sociaal domein.

Door 17 december 2014Nieuws

Het zal u vast niet ontgaan zijn, vanaf 1 januari 2015 neemt de gemeente een flink aantal zorgtaken over van het Rijk. Dat is op zichzelf al een spannend gegeven, kan de gemeente dat wel aan?” Daar komt nog bij dat dezelfde zorg voor minder geld door de gemeente geregeld moet gaan worden en u begrijpt  dan wel waarom veel mensen hun hart vast houden en soms het ergste vrezen. Is dat terecht? Dat is moeilijk van tevoren met zekerheid te zeggen maar dat er op zorg bezuinigd gaat worden is onvermijdelijk en dat betekent onder andere dat het de afnemers van zorg meer gaat kosten. Ook is men van mening dat zorgafnemers meer een beroep moeten doen op hun netwerk zoals vrienden en familie en vindt men dat een deel van de zorgafnemers wel met minder zorg toekunnen.

Dat deze situatie onzekerheid, spanningen en stress gaat opleveren lijkt ons duidelijk en dat het om een toch al kwetsbare groep gaat is ook helder. Dat was voor de Stadspartij reden om tijdens het debat over de nieuwe zorgtaken drie moties in te dienen die het gelukkig ook alle drie hebben gehaald met een ruime meerderheid. Zo willen en krijgen we een rapportage over de gesprekken die gevoerd gaan worden met de mensen die met minder huishoudelijke hulp moeten zien rond te komen. Dat betekent dat we de vinger aan de pols houden en kunnen ingrijpen als het daar fout dreigt te gaan. Daarnaast hebben we een opdracht meegegeven aan de zogenaamde begeleidingscommissie Sociaal Domein hoe we  in de toekomst omgaan met eventuele incidenten (die komen er zeker). Dat betekent dat er serieus naar gekeken wordt en er geen politieke ‘nietes welles’ spelletjes mee gespeeld gaan worden. Tot slot hebben we iets afgekeken bij de belastingdienst, beter goed gestolen dan slecht bedacht zeg maar: we willen een rekenhulp op de gemeentelijke website waarmee je van tevoren kunt berekenen wat je eigen bijdrage zal zijn. De belastingdienst heeft dergelijke rekenhulpen voor bijv. zorg- en huurtoeslag. Ook hier kreeg ons initiatief een ruime meerderheid in de gemeenteraad.  Al met al reden om redelijk tevreden terug te kijken op het raadsdebat over het sociaal domein. (de gemeente als zorgverlener) maar geen enkele reden om stil te gaan zitten. 2015 zal een overgangsjaar zijn en de Stadspartij zal goed luisteren naar alle signalen die we krijgen van de zorgafnemers. Mocht u ergens tegen aan lopen? Laat het ons weten en wij zullen ons best voor u doen!