Zorgen over Sportpark Corpus den Hoorn

Door 22 april 2014Nieuws

corpusdenhoornIn de aanloop naar de sportcarrousel is er uitvoerig gesproken over de inpassing van FC Groningen op sportpark Corpus den Hoorn en de gevolgen hiervan voor de aanwezige amateurverenigingen. Er is telkens gezegd dat de breedtesport er niet op achter uit zou gaan, integendeel: er zou juist meer ruimte komen om de breedtesport te faciliteren en zelfs ruimte om eventuele groei van de verenigingen op te vangen. Toch heeft Gronitas als amateurvereniging al letterlijk het veld moeten ruimen en het sportpark moeten verlaten. De gehele gang der zaken heeft de fracties van de ChristenUnie en Stadspartij genoodzaakt om tegen het voorstel te stemmen. Ondertussen krijgen de gevolgen van het besluit steeds duidelijker vorm, wat tot verbazing bij onze fracties heeft geleid en vragen oproept. Ons interpellatieverzoek richt zich op twee aspecten.

a. de realisatie van het topsportzorgcentrum
b. de verdeling van de velden 

Ad a. de realisatie van het topsportzorgcentrum
In het geval van SC Gronitas is er in de tussentijd een oplossing gekomen, maar in een artikel in de Gezinsbode van 20 maart 2014 gaat FC Groningen in op de realisatie van het topsportzorgcentrum op Sportpark Corpus Den Hoorn. Daarin wordt gesteld dat de financiering voor de bouw daarvan nog niet rond is.

“Met nieuwbouw gaat een bedrag van 6 tot 7 miljoen euro gemoeid. Dat kan niet alleen bekostigd worden uit de huur die wij als FC Groningen betalen, daar zijn ook founders vanuit de zorgwereld voor nodig.” Het benodigde bedrag is er echter nog lang niet. Vandaar dat Nijland denkt aan de verbouwing van het Corpushuys aan de Van Swietenlaan aan de rand van het sportpark, waar tot voor enkele jaren geleden de ALO gevestigd was. “Met een verbouwing is daar ook een topsportzorgcentrum te realiseren. Dat scheelt ettelijke miljoenen.”

De fracties van de ChristenUnie en de Stadspartij maken zich zorgen over deze uitspraken, vooral omdat de nieuwbouw van dit topsportzorgcentrum om de toplocatie langs de A7 één van de redenen was waarom Gronitas van het sportpark moest verdwijnen.

Ad b. de verdeling van de velden
In de toedelingsvariant die met alle gebruikers van het sportpark is opgesteld wordt uitgegaan van de exclusiviteit van 3 voetbalvelden door FC Groningen. Met deze toedelingsvariant waren alle gebruikers op het sportpark tevreden over de komst van FC Groningen naar het sportpark. Ook is besloten niet van deze toedelingsvariant af te wijken, ondanks eventuele nieuwe voorstellen van FC Groningen.

Naar aanleiding van een extra parkbijeenkomst in week 16 bereiken ons echter verontrustende geluiden die ons bevestigen in onze mening dat de sportcarrousel te snel op gang is gebracht. Zo zou het gebruik van veld 7 van maandag tot en met vrijdag exclusief voor FC Groningen worden en zou dit veld op wedstrijddagen pas na 14.30 uur door amateurverenigingen gebruikt mogen worden. Hierdoor worden de trainingstijden van de amateurverenigingen met een kwartier verkort.

De fracties van de ChristenUnie en de Stadspartij constateerden eerder al dat er nog te veel open eindjes zijn. Tijdens dit proces komen er steeds weer nieuwe bij. Dit zorgt opnieuw voor onrust onder de gebruikers van het sportpark. Over bovenstaande aspecten willen de ChristenUnie en de Stadspartij een interpellatiedebat voeren met de volgende vragen:

Ad a. de realisatie van het topsportzorgcentrum

  1. Klopt het dat het verdwijnen van SC Gronitas voorbarig was, nu er gezien het artikel in de Gezinsbode niet meer exclusief sprake is van vestiging op een toplocatie aan de A7?
  2. Is het bij het college bekend dat FC Groningen zijn oog heeft laten vallen op het Corpushuys aan de van Swietenlaan en in hoeverre gaat het college hier aan meewerken, mede gezien het feit dat de “oude ALO” onlangs is opgeknapt ter overbrugging tot aan voltooiing van de sporthal op het Europapark?

Ad b. de verdeling van de velden

  1. Klopt het dat FC Groningen nieuwe wensen op tafel heeft gelegd voor exclusief gebruik van veld 7?
  2. Welke gevolgen hebben deze nieuwe wensen van FC Groningen voor het gebruik van de velden door de amateurverenigingen op het sportpark?
  3. Is het met de ambities van Groningen als city of talent wel de bedoelingen om de trainingstijden met een kwartier te verkorten?
  4. Zijn er nog andere onbelichte aspecten, zoals bijvoorbeeld de belijning van de velden waar nog onduidelijkheid over is?

Namens de fracties van de ChristenUnie en de Stadspartij,

Amrut Sijbolts, Inge Jongman.