Zorgen Stadspartij en CDA over kunstgras

Door 9 oktober 2016Nieuws
kunstgras-metronieuws-nl

Foto: Metronieuws.nl

De Stadspartij en het CDA in de gemeenteraad van Groningen maken zich zorgen over de gezondheidsrisico’s van kunstgrasvelden in Groningen. Ze hebben burgemeester en wethouders daarom vragen gesteld over de rubbergranulaatkorrels op die velden die mogelijk kankerverwekkend zijn.

Volgens het TV-programma Zembla van woensdag 5 oktober deugt het onderzoek niet dat tien jaar geleden in opdracht van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) naar de gezondheidsrisico’s van die korrels is gedaan. Volgens Zembla bestaat er wel degelijk kans dat de velden giftige en zelfs kankerverwekkende stoffen bevatten. Deskundigen wezen in het programma op de gezondheidsrisico’s, met name voor kinderen. Die laatste risico’s zijn namelijk nooit onderzocht.

Minister Schippers wil nu dat het RIVM voor het einde van dit jaar met nieuw onderzoek komt. De gemeente Groningen vindt ook dat er snel goed onderzoek nodig is. Het college vermoedt dat op alle kunstgrasvelden in Groningen rubbergranulaatkorrels gebruikt zijn.
De gemeente Reimerswaal wacht het nieuwe onderzoek niet af en vervangt alle velden met de  gewraakte korrels door velden met kurk. De Stadspartij en het CDA vinden dat de gemeente Groningen snel moet handelen mocht definitief blijken dat de velden slecht voor de gezondheid zijn. Ze roepen de gemeente daarom op om, vooruitlopend aan de uitkomsten van het onderzoek, de mogelijkheden van vervanging uit te werken zodat er direct gehandeld kan worden mocht dat nodig blijken.


 

Aan het college van Burgemeester en Wethouders

Groningen, 7 oktober 2016

Betreft: vragen Stadspartij en CDA, ex. artikel 41 RvO omtrent het gebruik van rubbergranulaatkorrels op kunstgrasvelden.

Geacht College,

De afgelopen dagen is er maatschappelijke onrust ontstaan over de gezondheidsrisico’s van kunstgrasvelden die bestrooid zijn met rubbergranulaatkorrels. Aanleiding van deze onrust is de uitzending van het televisieprogramma Zembla, van woensdag jongstleden. In deze uitzending worden grote vraagtekens geplaatst bij het onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het RIVM naar de gezondheidsrisico’s van het gebruik van rubbergranulaatkorrels op kunstgrasvelden.
Het RIVM adviseert ouders om kinderen niet te laten spelen met de rubberen korrels van een kunstgrasveld. Ook wordt aanbevolen om na het sporten op kunstgras te douchen en schone kleren aan te trekken.

In de uitzending van Zembla wordt het onderzoek, wat in 2006 is uitgevoerd, ernstig in twijfel getrokken. Dit onderzoek ging over de effecten op de gezondheid, door het gebruik van rubbergranulaatkorrels op kunstgras. In de uitzending is sprake van mogelijke giftige stoffen en stoffen die kankerverwekkend kunnen zijn en wordt gewezen op de gezondheidsrisico’s, met name voor kinderen.

Het college melde voorafgaand aan de bewuste uitzending van Zembla, in de commissie Onderwijs en Welzijn, de ontwikkelingen en onderzoeken nauwlettend in de gaten te zullen houden en het aanvullende onderzoek af te wachten. In antwoord op een vraag van Dhr. Bolle gaf het college aan te vermoedden dat op alle kunstgrasvelden in Groningen rubbergranulaatkorrels gebruikt zijn.

De Stadspartij en het CDA maken zich zorgen over de gezondheidsrisico’s en onrust die is ontstaan na de uitzending van Zembla en hebben daarom de volgende vragen aan het college:

  1. Welke risico’s ziet het college en waarom is het college van mening dat de betreffende velden veilig bespeelbaar zijn?
  2. Kan het college aangeven hoeveel kunstgras(sport)velden in de gemeente Groningen zijn bedekt met rubbergranulaatkorrels?
  3. Zijn er naast sportvelden ook andere velden bestrooid met rubbergranulaatkorrels?
  4. Zijn er bij het college situaties bekend van gezondheidsklachten die te relateren zijn aan de kunstgrasvelden binnen de gemeente Groningen?
  5. Heeft het college overwogen zelf onderzoek te laten uitvoeren naar de gezondheidsrisico’s? Zo nee, waarom niet?
  6. Acht het college op korte termijn aanvullende maatregelen nodig om de gezondheidsrisico’s voor met name kinderen te verkleinen aangezien er geen onderzoek is gedaan naar de gevolgen van blootstelling aan rubbergranulaatkorrels bij kinderen?

Minister Schippers heeft het RIVM inmiddels gevraagd om nieuw onderzoek te doen, en voor het einde van het jaar met de resultaten te komen.
De gemeente Reimerswaal heeft besloten dit onderzoek niet af te wachten en alle velden met rubbergranulaatkorrels te vervangen door velden met kurk.

Het college stelt op de website van de gemeente Groningen:
‘De gemeente Groningen deelt uiteraard wel de hoofdconclusie van Zembla dat er snel gedegen vervolgonderzoek nodig is.’
De Stadspartij en het CDA hopen natuurlijk dat de uitkomsten van het aanvullende onderzoek positief zullen zijn en dat er geen sprake zal zijn van een gezondheidsrisico. Toch zijn wij van mening dat, mocht de uitslag van het aanvullende onderzoek negatief uitpakken, er snel moet worden gehandeld en maatregelen klaar moeten liggen.

  1. Ziet het college, los van het aangekondigde onderzoek, mogelijkheden om het rubbergranulaat te vervangen door kurk, of ziet het college andere mogelijkheden voor vervanging?
  2. Is het college het met partijen eens dat er scenario’s klaar zouden moeten liggen die snel kunnen worden uitgevoerd, voor het geval de uitkomsten van het aangekondigde aanvullend onderzoek negatief zijn?

Met vriendelijke groet,

Amrut Sijbolts
Stadspartij

René Bolle
CDA